Print Pošalji prijatelju Kontaktirajte nas
 

Donesena Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe

Na 70. sjednici Vlade RH, održanoj 3. siječnja, donesena je Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe, a koja će stupiti na snagu danom objave u "Narodnim novinama“.

Sukladno odredbi članka 6. stavka 1. Uredbe, uvjet za podnošenje prijedloga za otvaranje skraćenog postupka predstečajne nagodbe, je sklapanje Sporazuma između dužnika – predlagatelja predstečajne nagodbe i Ministarstva financija, Porezne uprave.
Ovo drugim riječima znači da svi dužnici koji ispunjavaju zakonske uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe, a imaju porezni dug, prethodno moraju sklopiti s Ministarstvom financija Sporazum o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.
U prilogu Uredba, zahtjev dužnika prema vjerovniku Ministarstvu financija i nacrt Sporazuma o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja.

70. - 4.pdf 823,70 kB