EKOTOURS d.o.o.

ekotours Dostupno

1. U sklopu programa pogodnosti Artifex cijene za redovni D:D:D: koji se obavlja dva puta godišnji su:

Objekti do : Cijena (bez PDV-a) po akciji:

50 metara kvadratnih 330 kn - 350 kn (ovisno o objektu) 100 metara kvadratnih 410 kn - 430 kn

150 metara kvadratnih 470 kn – 490 kn Za objekte veće od 150 metara kvadratnih cijena se formira po izlasku na objekt i po dogovoru.

U cijenu je uračunato: - postavljanje kutija sa otrovom (do 50 kvadrata od 1-3 kutije, ovisi o potrebi) - kontroling, što uključuje postavljanje lokvi za žohare - izdavanje i vođenje mape i godišnjeg plana za d.d.d. koji je potreban za ispunjavanje zakonskih regulativa

Za dodatnu dezinsekciju žohara, mrava, muha itd. cijene će isto biti obračunate po posebnom cjeniku izrađenom za obrtnike u programu pogodnosti Artifex. Ukoliko se d.d.d. bude obavljao sustavno po uzoru na grad Zagreb, cijene bi bile znatno jeftinije za sve korisnike.

Drugim riječima ako se u jednom danu skupi od 5-10 obrtnika na području iste gradske četvrti, cijena bi bila 15% jeftinija. Od 10 – 15 obrtnika cijena je 20% jeftinija, a sve iznad 15 obrtnika u istom danu na području iste gradske četvrti ostvaruje se popust od 25%.

2. Cijene za čišćenje kuhinjskih ventilacija (napa)koje se zakonski moraju prati 4(četiri) puta godišnje su:

Vrsta rada:

Cijena (bez PDV-a):

Odsisni ventilator nape 400 kn

Filteri 50 kn

Odsisni kanali 57 kn

Metar kvadratni nape 300 – 340 kn

Rešetke za pečenje 100 kn

Ukoliko čišćenje bude obavljao zakonski, odnosno svaka 3 mjeseca, ostvaruju se dodatni popusti.

Kod 2. Čišćenja odobren je popust od 10%, a za svako iduće do kraja godine ostvaruje se dodatnih 5% popusta, što znači da na kraju godine kod 4. Čišćenja imate popust od 20%. -