HEP Opskrba

HEP Opskrba Dostupno

Nove pogodnosti koje će se sklapati za razdoblje opskrbe:

01.05.2017. (trajanje do 30.04.2019)
01.06.2017. (trajanje do 31.05.2019.)
01.07.2017. (trajanje do 30.06.2019.)
01.08.2017. (trajanje do 31.07.2019.)

-na ugovorno razdoblje od 24 mjeseca

Zahtjev za Ugovorom