N.T. Maziva d.o.o.

Dostupno

50% rabata na redovne cijene za motorna ulja za osobna vozila,

35% rabata na redovne cijene za komercijalna i teretna vozila,

35% rabata na redovne cijene za ulja za prenosnike i transmisijske sklopove.

Branko Kramarić
Tel: 01 798 07 20
e-mail: ntmaziva.b@gmail.com, info@aral.hr