EU projekti

EU projekt Udruženja obrtnika grada Zagreba „EUPROCROB“
U saklopu Programa za cjeloživotno učenje UOGZ su odobrena sredstva za provođenje projekta mobilnosti u kojem sudjeluju stručnjaci u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju iz djelatnosti kozmetike.

Akativnost Partnerstva pod nazivom „Take a peek into VET promotion throughout Europe“, traje 2 godine (do srpnja 2013. godine). Projekt je prilikom odabira ocijenjen najvišim ocjenama od svih prijavljenih projekata.

U okviru projekta „Human Resources for Innovative Development - HRID“ koji se provodi u sklopu programa bespovratne pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja"

EU projekt IMGEX - „Poboljšanje obrazovanja za obrtništvo temeljeno na njemačkome iskustvu“

Područna služba Zagreb Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) u partnerstvu sa Zagrebačkom županijom, Obrtničkom komorom Zagreb (OKZ) i Savezom samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) te u suradnji s Cisco Systems Croatia Ltd. provodi projekt „Poduzetništvo i zapošljavanje – nove mogućnosti kroz IT i mrežne tehnologije“ koji za cilj ima povećati zapošljivost i samozapošljavanje te zadržavanje posla na području Zagrebačke županije.

Cilj projekta je proširivanje suradnje partnera i gospodarskog sektora, strukovnog obrazovanja prema zahtjevima tržišta rada i cjeloživotnog učenja. Specifičan cilj je stjecanje znanja članova tijela OKZ koji su donositelji odluka i promotori strukovnog obrazovanja o austrijskom modelu obrazovanja te ponudi programa cjeloživotnog učenja i usavršavanja za obrtnike i poduzetnike.

Stranice