HBOR snizio kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice

Uprava HBOR-a donijela je odluku o privremenom sniženju minimalne godišnje kamatne stope programa kreditiranja EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice i programa sa dosadašnjih 2,4% na 1,7% za kredite ugovorene uz rok otplate do 10 godina, odnosno sa 2,7% na 1,9% za kredite ugovorene uz rok otplate dulji od 10 godina. Ova mjera se primjenjuje na zahtjeve odobrene do 31.12.2018. 
Uz navedenu mjeru sniženja kamatnih stopa, putem predmetnih programa kreditiranja, HBOR korisnicima EU fondova nudi pogodnosti financiranja između kojih izdvajamo:
  • zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije EU projekata (financiranje prihvatljivih i neprihvatljivih troškova), 
  • izdavanje jamstva za povrat predujma EU granta,
  • rokove otplate kredita do čak 17 godina,
  • priznavanje do 70% EU granta kao vlastitog učešća klijenta i
  • brze rokove obrade kreditnih zahtjeva.