HZZZ- nove mjere za očuvanje radnih mjesta i promjene postojećih

9 novih djelatnosti u mjeri srpanj-kolovoz i produženje mjere za mikropoduzetnike na kolovoz.Proširenje za potporu srpanj-kolovoz- 9 novih djelatnosti

Do 31. srpnja možete predati zahtjeve za srpanj po proširenim djelatnostima, te do 31. kolovoza za kolovoz.

Proširene djelatnosti uključuju:

•    U NKD razredu H - prijevoz i skladištenje: H 50.1, H 51.1, H 51.21 i H 52.23

•    U NKD razredu N - administrative i pomoćne djelatnosti: N 77.11, N 77.34, N 77.35

•    U NKD razredu M - stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti: M 74.30

•    U NKD razredu S - ostale uslužne djelatnosti: S 96.01

Također, izmjenom su prihvatljivi svi poslovni subjekti koji su obveznici poreza na dobit, ako posluju u prihvatljivim sektorima.

Više informacija o potpori ovdje.

Mjera za mikropoduzetnike - produžena na kolovoz

Do 31. srpnja možete predati zahtjeve za potporu u srpnju, a od 3. kolovoza primaju se zahtjevi za kolovoz pod istim uvjetima kao i za srpanj.

Zahtjevi predani u srpnju vrijede i za kolovoz, uz predaju dopune zahtjeva s dokumentacijom za usporedbu prihoda srpanj 2020/srpanj 2019.

Više informacija o potpori ovdje.

[NOVA MJERA] Potpora za očuvanje radnih mjesta u zaštitnim radionicama, integrativnim radionicama i radnim jedinicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom

•    Od srpnja do prosinca 2020.

•    Do 4.000 kn po radniku

•    Zahtjevi se zaprimaju od 3. kolovoza

Više informacija o potpori ovdje.

Više o svim mjerama možete pronaći na stranicama HZZZ - ovdje.