Najvažnije promjene u Zakonu o mirovinskom osiguranju

Zakon o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 102/19) donesen je na sjednici Hrvatskog sabora 18. listopada 2019., objavljen je u Narodnim novinama 25. listopada 2019., a na snagu će stupiti 1. siječnja 2020.godine.

Starosna mirovina
Ovim Zakonom propisani su novi uvjeti starosne dobi za stjecanje prava na starosnu mirovinu i to pravo može steći osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.
Izjednačavanje dobi za starosnu mirovinu za žene u odnosu na muškarce provodi se postupnim povećavanjem dobi za 3 mjeseca godišnje, počevši od 1. siječnja 2020. godine, kada je uvjet za žene 62 godine i 6 mjeseci života i 15 godina mirovinskog staža, sve do 2029. godine.
Pravo na starosnu mirovinu od 1. siječnja 2030. ima osiguranik, žena i muškarac kada navrše 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.

Prijevremena starosna mirovina
Postupno se produljuje izjednačavanje dobi i mirovinskog staža za žene u odnosu na muškarce i za ostvarivanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu. Dob i mirovinski staž koji su uvjet za priznanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu postupno se povećavaju za 3 mjeseca godišnje, počevši od 1. siječnja 2020. kada je uvjet za žene navršenih 57 godina i 6 mjeseci života i 32 godine i 6 mjeseci mirovinskog staža.
Od 1. siječnja 2030. žene i muškarci ispunjavaju uvjet za priznanje prava na prijevremenu starosnu mirovinu kada navrše 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža.

Propisano je i linearno smanjenje polaznog faktora za 0,2% za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene dobi osiguranika propisane za stjecanje prava na starosnu mirovinu, tj. za 2,4% po godini, odnosno maksimalno za 12% za pet godina ranijeg odlaska u mirovinu. Smanjenje polaznog faktora je trajno.

Korisnicima prijevremene starosne mirovine ostvarene u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019., u skladu s odredbama ZOMO-a važećem u tom razdoblju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj će dužnosti od dana 1. siječnja 2020. ponovno odrediti prijevremenu starosnu mirovinu prema ovom Zakonu, bez donošenja rješenja.

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika
Od 1. siječnja 2020. pravo ima osiguranik s navršenih 60 godina života i 41 godinu mirovinskog staža u efektivnom trajanju (razdoblje provedeno u obveznom mirovinskom osiguranju i produženom osiguranju u stvarnom trajanju).

 

(Izvor: mirovinsko.hr, 2019.godine)