Projekti Komore za obrazovanje za potrebe obrtništva i smanjenje nezaposlenosti

Obrtnička komora Zagreb kao članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Zagrebačkoj županiji pokrenula je ideju razvoja dva projekta za smanjenje nezaposlenosti te obrazovanje za potrebe obrtništva. Riječ je o projektima Osnaživanje i aktiviranje ranjivih skupina za tržište rada i Pametno i aktivno do sigurne budućnosti čiji su ciljevi doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (mladi do 29 godina te stariji od 50 godina). 

Kroz projekte će se oformiti Klubovi za zapošljavanje na području Svetog Ivana Zeline, Vrbovca, Ivanić Grada, Dugog Sela, Jastrebarskog, Velike Gorice i Zaprešića koji bi bili točka susreta nezaposlenih i poslodavaca. S ciljem što uspješnije provedbe oba projekta, voditelj budućeg Kluba za zapošljavanje Krunoslav Knežević održao je 4. srpnja 2018. godine sastanak s tajnicima udruženja obrtnika na području Zagrebačke županije koji će biti osposobljeni za rad u Klubovima za zapošljavanje.

 
Nezaposlene osobe će imati mogućnost sudjelovati u klubovima za zapošljavanje, dobiti stručnu pomoć i savjetovanje za poboljšanje zapošljivosti te se povezati s obrtnicima kojima nedostaje radne snage. U projekt će biti uključeno 90 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina, kao i 24 obrtnika koja će sudjelovati u umrežavanju. Program osposobljavanja za osobne usluge i sektor strojarstva uključivat će 48 osoba koje će sudjelovati na edukacijama stručne osposobljenosti. Aktivnosti projekta predviđaju i obilaske osnovnih i srednjih škola, točnije 140 učenika srednjih škola  i 80 učenika osnovnih škola.
Paralelno s navedenim aktivnostima, a u svrhu prevencije nezaposlenosti, partneri će održati i motivacijske radionice za pripremu na ulazak u svijet rada učenika završnih razreda srednjih škola.

Projekt Osnaživanje i aktiviranje ranjivih skupina za tržište rada, čiji je prijavitelj Obrtnička komora Zagreb, u sklopu natječaja Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III. vrijedan je 964.988,00,00 kn, a partneri na projektu su Obrtničko učilište, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije i Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Na projektu Pametno i aktivno do sigurne budućnosti OKZ je partner nositelju Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije, te Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Zagrebačkoj županiji u vrijednosti od 872.034,44 kn.
Cilj oba projekta je doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada (mladi do 29 godina te stariji od 50 godina) kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima definiranim u Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije za razdoblje 2014.-2020.