Reportaža Mreže TV o posjetu obrtnika sajmu u Munchenu

Pogledajte reportažu Mreže Tv o posjetu obrtnika Međunarodnom obrtničkom sajmu u Münchenu.