U Obrtničkoj komori Zagreb predstavljene mjere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili su 25. siječnja 2018. godine mjere aktivne politike zapošljavnja i sve novosti i izmjene u 2018. godini.  
Više od 70 zainteresiranih nezaposlenih osoba okupilo se u Velikoj dvorani na seminaru na kojem su mogli čuti sve o potporama za zapošljavnje, samozapošljavnje, osposobljavanje te novoj mjeri: uvođenju pripravništva.  Također, na seminaru se govorilo i o obrazovanju nezaposlenih osoba, sezonskom zapošljavanju i aktivaciji dugotrajno nezaposlenih osoba. Naime, krajem prosinca 2017. godine na razini Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Zagreb registrirano je 30.195 nezaposlenih osoba, što je za 3.0% manje u odnosu na prethodni mjesec i za 27.0% također manje u odnosu na prosinac 2016. godine.