Novosti

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o manje složenim radovima

Obavještavamo vas da je 5. veljače 2020. na snagu stupio Pravilnik o manje složenim radovima NN 14/2020 kojeg je donijelo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. Pravilnikom su između ostalog propisani radovi koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva...

Pravilnici i zakoni

Porezne promjene od 1. siječnja 2020. godine

U nastavku donosimo bitne porezne promjene koje u okviru 4. kruga poreznog rasterećenja stupaju na snagu 1. siječnja 2020.  

Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

Pravilnici i zakoni

Izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak

Od 1. rujna 2019. stupaju na snagu izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak.

Pravilnici i zakoni

Proširena primjena izmjene Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo

Ministar rada i mirovinskog sustava donio je odluku o proširenju primjene Dodatka I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovor ugostiteljstva, slijedom koje za sve obrtnike i druge poslodavce obveza obračuna viših osnovnih plaća započinje od 1. lipnja 2019. godine.

Pravilnici i zakoni

[Zakon o Državnom inspektoratu] Promjene u provedbi postupaka izdavanja rješenja

Od 1. travnja 2019. godine stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/2018) doći će do promjene u provedbi postupaka izdavanja rješenja iz nadležnosti Ministarstva zdravstva.

Do promjena će doći u sljedećim rješenjima:

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla NN_21/19

Na temelju članka 92. podstavka 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13. i 148/13., 115/18.), ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog...

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnike

Objavljen je Pravilnik o ostvarivanju prava na povrat dijela plaćene trošarine na dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika (NN12/2019).

Na ovom linku možete preuzeti tekst Pravilnika (i obrazac Zahtjeva za povrat trošarine): ...

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), ministar zdravstva donio je Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane koji je stupio na snagu 28.12.2018. godine.

Pravilnik je dostupan...

Pravilnici i zakoni

Prava za vrijeme nezaposlenosti prema Zakonu o tržištu rada NN 118/18

Dana 01.01.2019. godine stupio je na snagu Zakon o tržištu rada koji u najvećem djelu preuzima sadržaj do sada važeći Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Značajno je zamijetiti kako unatoč ukidanju doprinosa  za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,7 %) zadnjim izmjenama Zakona o doprinosima nije došlo do ukidanja prava na novčanu...

Pravilnici i zakoni

KADA OBRTNICI OSTVARUJU PRAVO NA NAKNADU ZA VRIJEME NEZAPOSLENOSTI

Zakon o tržištu rada je stupio je na snagu 01.01.2019.godine, danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 16/17.).
Zakon o tržištu rada (NN 118/2018) dostupan je OVDJE

Stranice

Pretplati se na Novosti - Feed