Novosti

Pravilnici i zakoni

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama

Obavještavamo Vas da je na temelju članka 103. stavka 9. Zakona o trošarinama i članka 106. stavka 6. (»Narodne novine«, br. 106/2018.) Ministar financija uz suglasnost Ministra poljoprivrede donio:

PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O TROŠARINAMA KOJI SE ODNOSI NA PLAVI DIZEL ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU, AKVAKULTURI TE NA POVRAT...

Pravilnici i zakoni

Objavljen novi Zakon o državnom inspektoratu

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 115/18. objavljen Zakon o državnom inspektoratu. Zakon stupa na snagu 01.04.2019. godine.

Ovim se Zakonom uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna...

Pravilnici i zakoni

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Hrvatskoj

 

Na temelju članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

...

Pravilnici i zakoni

Zakon o uzgoju domaćih životinja

Zakon o uzgoju domaćih životinja uređuje uzgoj goveda, svinja, ovaca, koza, kopitara, peradi (kokoši, pure, patke, guske) i sive pčele.

Pravilnici i zakoni

Obavezna naplata plastičnih vrećica

Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN. 116/2017) započinje najavljivana obveza naplate plastičnih vrećica od 1....

Pravilnici i zakoni

Novosti u Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Nove odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom primjenjuju se od 1.siječnja 2019.godine. U nastavku pročitajte popis najvažnijih odredbi iz Zakona: 

Pravilnici i zakoni

Doprinos za zdravstveno osiguranje ostaje 7,5%

Za osobe koje ostvaruju primitke po osnovi drugog dohotka ili obavljaju drugu djelatnost, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje i dalje će se obračunavati po sniženoj stopi od 7,5%. Stupanjem na snagu novog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/18 ) 01. siječnja 2019.

Pravilnici i zakoni

Obvezni postupci obveznika prilikom promjene stope PDV-a

Novim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (Narodne novine 106/2018) koji se primjenjuje od 1.siječnja 2019. došlo je do promjene stopa PDV-a s 25% na 13% za određena dobra i usluge.

Tako se stopa PDV-a od 13 % od 1. siječnja 2019. godine primjenjuje na isporuku živih životinja, mesa i jestivih klaoničkih proizvoda, isporuku jestivog povrća, korijena i gomolja, isporuku jestivog voća i...

Pravilnici i zakoni

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima

Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima objavljen je u Narodnim novinama br. 101/17., stupa na snagu 20. listopada 2017. godine, osim čl. 2. i 18. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.
Ovim izmjenama Zakona brišu se odredbe o porezu na nekretnine, kao lokalnom porezu jedinica lokalne samouprave, koji je trebao stupiti na...

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti

Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i glave 7. stavka 1. Programa poticanja razvoja obrta, malog i...

Stranice

Pretplati se na Novosti - Feed