Novosti

Pravilnici i zakoni

Pravilnik o načinu i uvjetima privremenog korištenja javnih površina za radove

Na temelju članka 145. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 81. stavka 1. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/14 i 25/15), gradonačelnik Grada Zagreba, 7. travnja 2016., donosi...

Pravilnici i zakoni

Pružanje prve pomoći i medicinske pomoći radnicima na radu - mišljenje

Na ovoj stranici možete preuzeti dokument o predmetu vezano uz obrtništvo: Pružanje prve pomoći i medicinske pomoći radnicima na radu

Pravilnici i zakoni
Pravilnici i zakoni

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

Iznos doprinosa za osobno osiguranje obrtnika za 2016. godinu utvrđuje se na osnovu prosječne plaće, u skladu s odredbom članka 7. točke 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2015. (NN 121/15) iznosi 8.037,00 kuna.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju...

Pravilnici i zakoni
Pravilnici i zakoni

Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014.

Ministar financija donio je Naredbu o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. g. (NN 157/2013).

Sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2014. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2013. godine, koja iznosi 7.941,00 kn prema objavi Državnog zavoda za statistiku.
Datoteke uz članak...

Pravilnici i zakoni

Predstečajna nagodba – obavijest

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina...

Pravilnici i zakoni

Obrazac JOPPD

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) propisana je obveza podnošenja podataka o isplaćenom dohotku i uplaćenom porezu na dohodak i to:

člankom 31. stavkom 4. za dohodak od osiguranja,
člankom 46. stavcima 4. i 5. za dohodak od nesamostalnog rada,
člankom 48. stavkom 4. za drugi dohodak,
člankom 50. stavkom 6. za dohodak od imovinskih prava,
člankom 51. stavkom 7. za dohodak od kapitala, a
člankom...

Pravilnici i zakoni

Međunarodni prijevoz tereta – pravilnik

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br.122/13 od 02.10.2013. a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_122_2615.html

Pravilnici i zakoni

Izaslanje radnika - izdavanje A1

Republika Hrvatska s državama članicama Europske unije nakon 1. srpnja 2013. u obvezama i pravima iz sustava socijalne sigurnosti zaposlenih i samozaposlenih osoba primjenjivat će tzv. „uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti“ .

Stranice

Pretplati se na Novosti - Feed