doprinos

IZNOS DOPRINOSA ZA OSOBNO OSIGURANJE OBRTNIKA U 2016. GODINI

Iznos doprinosa za osobno osiguranje obrtnika za 2016. godinu utvrđuje se na osnovu prosječne plaće, u skladu s odredbom članka 7. točke 39. Zakona i prema Objavi Državnog zavoda za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2015. (NN 121/15) iznosi 8.037,00 kuna.

Iznosi mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici doprinosa za svoje osobno osiguranje, umnožak su iznosa prosječne plaće i Zakonom propisanih koeficijenata – prema osnovama obveznih osiguranja.

Pretplati se na RSS - doprinos