Broj projekta: 2013-1-IT-LEO04-04201 2

Obrtnička komora Zagreb provodi novi projekt partnerstva iz Programa cjeloživotnog učenja-potprogram Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje).

Na temelju višegodišnje suradnje Udruženja obrtnika grada Zagreba (Sekcija frizera i kozmetičara) i Obrtničke komore Zagreb (Ceh frizera i kozmetičara) s Confartigianato Vicenza, putem održanih sastanaka i provedenih edukativnih aktivnosti u posljednje dvije godine, pokrenuta je inicijativa za daljnom suradnjom sektora ljepote, kojim će se razmijeniti iskustva i prenijeti primjeri dobre prakse uz naglasak na obrazovne potrebe i rad na siguran način.

Ideju za sudjelovanje u projektu prihvatile su europske organizacije i asocijacije te je na temelju iskazanog zajedničkog interesa prijavljen projekt „Stvaranje mogućnosti u sektoru ljepote“ Trajanje projekta: kolovoz 2013. – srpanj 2015.

Partneri u projektu:

  1. Confartigianto Vicenza, IT, koordinator projekta
  2. Obrtnička komora Zagreb, HR
  3. Friseur-und Kosmeting-innung Frankfurt am Main, DE
  4. Mersin Union of Chambers of Tradesmen and Artisans, TR
  5. Regional Chambers of Crafts and small business of Krško, SI
  6. Hair and Beauty Federation of Malta, MT
  7. Unie Belgische kappers/Union coiffeurs Belge vzw-asbl, BE

Partneri u projektu su utvrdili glavne strateške teme koje će u budućnosti imati utjecaja na sektor ljepote, a to su: obrazovanje učenika i mladih radnika s kontinuiranim usavršavanjima poslodavaca iz struke, socio-demografske promjene koje određuju različite trendove u modi i njezi, primjena zdravstvenih i higijenskih regulativa u salonima ljepote radi zaštite zdravlja klijenata i radnika.

Projektom će se pokrenuti dijalog koji ima za cilj razmjenu informacija i primjera dobre prakse na razini EU, aktivno uključujući sve ključne čimbenike sektora: radnike, vlasnike salona, učenike i stručne učitelje te nastavnike.

Projekt će započeti usporedbom postojećeg stanja u zemljama partnerima te će se kroz razvoj zajedničkog pristupa u navedenim temama razviti „program izvrsnosti“ primjenjiv za strukovno obrazovanje i svakodnevni rad svih uključenih u sektor ljepote u zemljama partnerima i šire.

Postavljene ciljeve projektni partneri će ostvariti putem međunarodnih sastanaka i aktivnosti koje će svaki od partnera provesti u svojoj zemlji, koji će uz prezentaciju sadašnjeg stanja dati ideje i prijedloge kako se što bolje pripremiti i suočiti s budućim izazovima i problemima.

Stoga će se u provedbu projekta uključiti: obrtnici/poduzetnici, nastavnici/treneri i stručnjaci u strukovnom obrazovanju. Tijekom projekta će se započeti dijalog s lokalnim/regionalnim tijelima uprave s ciljem njihovog uključivanja u ključnu temu projekta, možebitno i stimuliranje novih pravila i izmjena propisa.

O projektu, aktivnostima i rezultatima partneri će informirati javnost putem svih raspoloživih kanala.

Prvi sastanak partnera održat će se u Vicenzi 23. do 26. studenog 2013. godine.

U tijeku je izrada loga projekta te kreiranje internet stranice na kojoj će biti dostupni svi dokumenti vezani uz projekt.