Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je u 2012. godini projekt mobilnosti pod nazivom „CAN MAS“ koji će se provesti od 21.-27.05.2013. godine u Beču s partnerom Gesundheitsakademie.

Projekt je posebno zanimljiv jer je projektne aktivnosti osmislilo Obrtničko učilište zajednički s predstavnicima Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet-nevladine organizacije koja provodi obuku slijepih i visoko slabovidnih osoba za neovisno kretanje. Projekt objedinjuje aktivnosti programa formalnog i neformalnog učenja iz područja masaže pasa u Beču, jer u Hrvatskoj ne postoji mogućnost stjecanja znanja i vještina iz ovog područja, kao ni mogućnost uključivanja članova Udruge u ovakve certificirane programe.

Cilj projekta je educirati slijepe i visokoslabovidne osobe članove Udruge te predstavnike Obrtničkog učilišta za masažu pasa kao i širenje ovog programa u RH. Projektom se želi uključiti članove Udruge u proces cjeloživotnog učenja i stjecanje znanja i vještina, kao i kvalifikacija koje će pozitivno utjecati na njihov osobni razvoj te veću socijalnu uključenost kroz povećanje mogućnosti zapošljavanja.

U projektu sudjeluje ukupno 12 osoba: (5 slijepih i 7 videćih osoba) s pet pasa vodiča-pomagača. Partner Gesundheitsakademie Wien je certificiran za izvođenje programa masaže pasa, a u našem projektu su po prvi puta prilagodili program obuke slijepim osoba. U razdoblju od 5 radnih dana sudionici će proći intenzivan program stručnog usavršavanja masaže pasa s naglaskom na praktični dio edukacije.

Kroz primjenu naučenog znanja i vještina masaže pasa pozitivno će se djelovati na:

  • podršku i jačanje veze između korisnika i pasa pomagača, osgiurat će se kvaliteta rada i očuvanje zdravlja pasa pomagača što neposredno utječe na njihovu samostalnost i neovisnost u kretanju te socijalnu uključenost i kvalitetu življenja,
  • prijenos znanja i vještina masaže pasa na druge korisnike (kako članove Udruge tako i sve zainteresirane).