Obrtničko učilište je u suradnji s Hrvatskom udrugom pasa vodiča uspješno provelo projekt CANMAS u trajnju od 7 dana u Beču (21.-27-05.2013) u kojem je sudjelovalo 10 predstavnika Udruge (5 slijepih i visokoslabovidnih osoba, 5 videćih osoba), 2 predstavnika Učilišta te 5 pasa pomagača.

Projekt je objedinio aktivnosti programa formalnog i neformalnog učenja iz područja masaže pasa s ciljem usvajanja i prijenosa ovog programa u Hrvatsku kroz edukacijske aktivnosti članova Udruge za svoje korisnike, te Obrtničkog učilišta za ostale zainteresirane osobe. S obzirom da u RH ne postoji mogućnost stjecanja znanja i vještina iz ovog područja projekt je proveden u suradnji s partnerom Gesundheitsakademie iz Beča-certificirana za provođenje programa masaže pasa, koja je posebno prilagodila program upoznavanja nastavnog programa za slijepe i visokoslabovidne osobe, osmislila praktične vježbe te omogućila da se ovaj program edukacije uvede u RH kao pilot projekt.

Program stručnog usavršavanja odvijao se u prijepodnevnim i poslijepodnevnim turnusima, koji je omogućavao odmor pasa i slijepih i slabovidnih osoba u razdoblju od 13-15 sati, a bio je podijeljen na teoreteski i praktični dio.

Sudionici projekta su se upoznali s pozitivnim efektima masaže, uzrocima ukočenja i napetosti mišićnog tkiva, vrstama masaže i indikacijama/kontraindikacijama za primjenu istih. Praktični dio se sastojao od osnovnih zahvata i poteza masaže (effleurage, tellington touch, gnječenje, tehnika klizanja, tehnika preklapajućih palčeva).

Voditeljica stručnog usavršavanja Fiegert Julia Katrin iz Njemačke, stručnjakinja masaže pasa s američkom diplomom, prenijela je znanja i vještine u najvećoj mogućoj mjeri sudionicima, dostavila nastavne materijale i metode za daljnu uporabu te ocijenila svoje sudjelovanje u ovom projektu velikim izazovom i zadovoljstvom, uz želju za daljnji rad u Hrvatskoj u cilju širenja ovog programa u RH. Dogovoreno je da će se suradnja nastaviti i to na način da će ju sudionici izvještavati o primjeni tehnike masaže pasa u okviru Udruge i Učilišta, o napretku, problemima, konzultirati i dr. te da će se, ukoliko bude sredstava, ova suradnja nastaviti usavršavanjem na sljedećoj razini. Također, nakon obnove svojeg poslovnog prostora u Njemačkoj i nabave nove opreme koja je u tijeku, svu postojeću opremu darovat će za provedbu i promociju programa masaže pasa u RH.

S obzriom da su u projektu sudjelovali članovi Udruge iz Zagreba, Velike Gorice, Splita i s Pelješca, usvojena znanja i iskustva će se prenijeti na širi teritorij RH, a slijepim i visoko slabovidnim osobama koje imaju svoje obrte za masažu ljudi, pružiti mogućnost proširenja djelatnosti i na njihove ljubimce.

Predstavnici Hrvatske udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet ocijenili su svoje sudjelovanje u ovom projektu od neprocjenjive vrijednosti i koristi za svoje članove daljnjim širenjem usavršavanja, s obzirom da u RH postoji vrlo malo mogućnosti za stjecanje novih znanja, razmjenu iskustava u edukacijskim programima za slijepe, a pogotovo onima koji daju novu mogućnost za uključivanje u tržište rada.