PROGRAM CJELOŽIVOTNO UČENJE-POTPROGRAM LEONARDO DA VINCI

PROJEKT MOBILNOST, „BETEMEFA-Better Teaching Methods For Accountants“
Frankfurt 10.-16.11.2013.
Partner: Kroatische Wirtschaftsvereinigung e. V.

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je na natječaju 2013. provođenje projekta mobilnosti u kojem sudjeluje 9 stručnjaka u strukovnom obrazovanju iz područja računovodstva i knjigovodstva članova OKZ. Ukupna vrijednost projekta 12.456,00 EUR. Obrtnička komora Zagreb izradila je projektni prijedlog na inicijativu Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera.

Cilj projekta: stjecanje dodatnih vještina i kompetencija računovođa/knjigovođa, kako bi naučeno i stečeno znanje mogli upotrebljavati u svakodnevnom radu, te biti kvalitetniji mentori svojim učenicima. Sudionici projekta mobilnosti će se upoznati sa sustavom obrazovanja za računovodstveno/knjigovodstvene poslove u Njemačkoj i organizacijom praktičnog dijela obrazovanja.

Kroz prezentaciju i edukaciju o načelima poreznog sustava u Njemačkoj, načinima uvođenja te provedbe novih poreznih zakona s namjerom usporedbe sa stanjem u Hrvatskoj, sudionici će proširiti svoja postojeća stručna znanja. Projekt predviđa posjete računovodstvenim obrtima i tvrtkama gdje će putem job shadowinga biti detaljno upoznati s njihovim načinom poslovanja, procedurama rada, IT podrškom, načinom kontrole.

Vidjet će kako je organizirano provođenje praktičnog dijela obrazovanja učenika, koja su njihova prava i obveze, a koja njihovih mentora. Upoznat će se s didaktičkim i pedagoškim metodama, razmijenit će iskustva, usavršiti postojeća znanja te usvojiti nove pristupe rada kako bi bili uspješniji u radu s učenicima.

Sudjelovanjem u projektu 9 sudionika će ostvariti osobni razvoj kroz cjeloživotno učenje. Jedan od ciljeva projekta je i poticanje učenja stranih jezika te za sve sudionike Obrtničko učilište organizirati jezične pripreme (njemački) u trajanju od 30 sati te kulturološke pripreme. Svi sudionici obvezni su pohađati ove pripreme, a termini održavanja će biti prilagođeni njihovim mogućnostima.

OKZ će potpisati ugovor sa svim sudionicima i program rada na temelju kojeg će se realizirati projekt mobilnosti. Koordinator projekta pravovremeno će izvršiti sve pripremne aktivnosti, dostavljati sudionicima potrebne informacije te pružati podršku u izvršavanju obveza vezanih uz sudjelovanje u projektu.

Nezavisna komisija Komore (članovi Predsjedništva) će na temelju prispjelih prijava i utvrđenih kriterija za ocjenu izvršiti odabir sudionika na transparentan način.

Prednost će imati članovi Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera OKZ, sekcija intelektualnih usluga udruženja obrtnika u sastavu OKZ, koji su već do sada sudjelovali ili provodili neformalnu edukaciju u okviru obrtničkog komorskog sustava među članstvom, obrtnici koji osiguravaju i provode praksu učenika te motivirani za sudjelovanje u projektu i stjecanje novih znanja te razmjenu iskustava u okviru cjeloživotnog učenja.

Ukoliko ste zainteresirani molimo Vas da:

  • popunite upitnik
  • priložite motivacijsko pismo

 te ih dostavite u OKZ na e-mail: darija-cukelj@okz.hr najkasnije do 1.rujna 2013. godine

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon BETEMEFA+PRIJAVNICA.doc168 KB