Od 12. do 15. lipnja predstavnici Obrtničkog učilišta Zagreb sudjelovali su na trećem međunarodnom sastanku u sklopu europskog projekta „Business Competence in Social Management“, uz predstavnike partnerskih institucija iz pet zemalja: Austrije, Njemačke, Bugarske, Slovenije i Španjolske.

Nakon uvodnog govora dobrodošlice, predstavljanja novih sudionika u projektu i upoznavanja sa dnevnim redom, Victor Mihalic, direktor Easy Business ureda u Beču, objasnio je cjelokupni EBC*L program predstavnicima partnerskih organizacija. U nastavku sastanka, predstavnici Obrtničkog učilišta prenijeli su ostalim partnerima rezultate lokalne ankete o nacrtu novog kurikuluma iz socijalnog poduzetništva. Drugi dan programa u potpunosti je bio posvećen treningu osnovnih pedagoških vještina potrebnih za provođenje budućeg kurikuluma. Raspravljalo se o prednostima Blended learning metode učenja, izazovima koji očekuju buduće predavače na području socijalnog menadžmenta, načinima motiviranja učenika te načinima oglašavanja nove obrazovne ponude.

Na samom kraju sastanka, predstavnik domaćinske organizacije Günter Schmatzberger, podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju. Idući sastanak partnera u okviru istog projekta održati će se od 16. do 19. listopada u Mariboru.