Partneri u projektu su utvrdili glavne strateške teme koje će u budućnosti imati utjecaja na sektor ljepote, a to su: obrazovanje učenika i mladih radnika s kontinuiranim usavršavanjima poslodavaca iz struke, socio-demografske promjene koje određuju različite trendove u modi i njezi, primjena zdravstvenih i higijenskih regulativa u salonima ljepote radi zaštite zdravlja klijenata i radnika. Projektom ćemo pokrenuti dijalog koji ima za cilj razmjenu informacija i primjera dobre prakse na razini EU, aktivno uključujući sve ključne čimbenike sektora: radnike, vlasnike salona, učenike i stručne učitelje te nastavnike. Projekt će započeti usporedbom postojećeg stanja u zemljama partnerima te će se kroz razvoj zajedničkog pristupa u navedenim temama razviti „program izvrsnosti“ primjenjiv za strukovno obrazovanje i svakodnevni rad svih uključenih u sektor ljepote u zemljama partnerima i šire. Postavljene ciljeve projektni partneri će ostvariti putem međunarodnih sastanaka i aktivnosti koje će svaki od partnera provesti u svojoj zemlji, koji će uz prezentaciju sadašnjeg stanja dati ideje i prijedloge kako se što bolje pripremiti i suočiti s budućim izazovima i problemima. Stoga će se u provedbu projekta uključiti: obrtnici/poduzetnici, nastavnici/treneri i stručnjaci u strukovnom obrazovanju. Tijekom projekta će se započeti dijalog s lokalnim/regionalnim tijelima uprave s ciljem njihovog uključivanja u ključnu temu projekta, možebitno i stimuliranje novih pravila i izmjena propisa. Izrađen je i kurikulum izvrsnosti s temama koje su obuhvaćene u projektu, suradnja s partnerima kako bi se novi obrazovni moduli uključili u nacionalne programe. Kurikulum sadrži module koji su važni za uključivanje tema glavnih socio demografskih promjena na europskom kontinentu.

PrilogVeličina
PDF icon Kurikulum izvrsnosti9.33 MB