GavroProm

GavroProm Dostupno

SPORAZUM O POSLOVNOJ SURADNJI

Kupac će se identificirati iskaznicom Hrvatske obrtničke komore – Obrtnička komora Zagreb ili drugim dokumentom koji potvrđuje status člana komore te mu omogućuje primjenu prava iz ovog ugovora. Prodavatelj se obvezuje isporučivati robu isključivo na temelju pismene narudžbe Posrednika ili Kupca koja mora sadržavati specifikaciju robe i prethodno dogovoreni rok i mjesto isporuke. Prodavatelj je ovlašten odbiti prodaju robe Kupcu ukoliko ovaj odbije pokazati ispravu koja dokazuje pripadnost ili članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori – Obrtnička komora Zagreb. Prodavatelj se obvezuje fakturirati a Posrednik ili Kupac plaćati naručenu i isporučenu robu prema prethodno dogovorenim cijenama i komercijalnim uvjetima, odnosno na temelju prihvaćene ponude za pojedini upit. Prodavatelj će Kupcima koji imaju isporuku veće količine robe za jedno gradilište odobriti dodatni projekt rabat i formirati cijene za svako gradilište posebno. Kupovina robe odvija se pod slijedećim uvjetima: Za gotovinsko/virmansko i jednokratno plaćanje MAESTRO karticom odobrava se rabat

 • program hidro izolacija (varene ljepenke, tekuće hidro izolacije) 17%
 • program termoizolacija - stiropor, stiradur 17%
 • kamena mineralna i staklena vuna) 16%
 • program suhe gradnje – gips ploče obične, vodootporne, vatrootporne 18%
 • profili, montažni pribor, ljepila, vijci 20%
 • daska 24 mm, fosna 48 mm, letva, štafla 20%
 • jelova rezana građa 18%
 • porasti beton (Ytong, Solbet, NUH) 18%
 • cement, vapno (prodaja na palete) 20%
 • OSB ploče 20%
 • Dimnjaci Schiedel. PGM 25%
 • Ostala roba 15%

Za obročno plaćanje debitnim i kreditnim karticama navedeni rabati se umanjuju za:

 • 4% - plaćanje od 2 – 6 rata
 • 8% - plaćanje od 7-12 rata

Pogodnosti se ostvaruju na blagajni i ne mogu se kombinirati s drugim popustima i akcijama. Roba se prodaje na paritetu fco skladište Prodavatelja u Zagrebu, Av. V. Holjevca 42 b. Datumom plaćanja podrazumijeva se datum kada su sredstva stigla na račun Prodavatelja. Ukoliko Kupac ne podmiri svoje obveze u navedenom roku, Prodavatelj će obračunati zakonske zatezne kamate. Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Zagreb ne odgovara za preuzete obaveze svojih članova – Kupaca, već oni za svoje obveze odgovaraju samostalno u cijelosti. Kvantitativno i kvalitativno preuzimanje robe obavlja se kada Kupac preuzima robu na odredištu kojeg je odredio. Kupac je dužan prigovor na količinu i kvalitetu (vidljivi nedostaci) staviti odmah prilikom preuzimanja robe, dok je prigovore koji se odnose na skrivene nedostatke robe dužan staviti Prodavatelju najkasnije u roku od osam dana od dana preuzimanja. U slučaju reklamacija primljenih proizvoda, Kupac je dužan sačiniti detaljan opis nedostataka, navesti točan broj i datum otpremnice ili računa Prodavatelja. Osim toga, Kupac je dužan omogućiti Prodavatelju neposredni uvid u stanje robe u pogledu koje stavlja prigovor. Prodavatelj se obvezuje prihvatiti samo one reklamacije koje će biti pravodobne, osnovane te popraćene odgovarajućom urednom dokumentacijom i eventualnim povratom proizvoda koji su predmet prigovora.

Za više informacija o proizvodima i uslugama Gavroproma posjetite www.gavroprom.hr