GENERALI OSIGURANJE

Generali osiguranje Dostupno

U smislu odredbe članka 1. ovog Sporazuma, na ime dobre poslovne suradnje, Osiguratelj se obvezuje osigurati komercijalne popuste u slučaju zaključenja ugovora o osiguranju za sljedeće vrste osiguranja:

  1. za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti – 5% popusta
  2. za kasko osiguranje motornih vozila – 10% popusta
  3. za imovinska osiguranja – 20% popusta
  4. za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja - 20% popusta
  5. za osiguranja od odgovornosti – 10% popusta
  6. za dopunsko zdravstveno osiguranje - 10% popusta