Država daje u zakup 32 poslovna prostora u samom centru Zagreba

U samom centru glavnog grada, Ilici, Bogovićevoj, Hebrangovoj, Frankopanskoj nalaze se 32 poslovna prostora koja država daje u zakup. 
Poslovni prostori na atraktivnim lokacijama, daju se u zakup u viđenom stanju na rok od 5 godina. 
Poslovni prostori uglavnom se mogu koristiti za ugostiteljske, trgovačke, uredske djelatnosti, zanatske i uslužne djelatnosti, proizvodne i tiskarske djelatnosti te skladištenje i deficitarne djelatnosti. 
Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju.

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA je  25. siječnja 2018. godine do 12:00 sati

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom

Ministarstvu državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, Zagreb

u zatvorenoj omotnici s naznakom: "NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA BROJ 2/17 " - REDNI BROJ PROSTORA (upisati redni broj prostora za koji se daje ponuda) i upozorenjem koje je potrebno napisati na obje strane omotnice: "NE OTVARATI do 25. siječnja 2018. godine do 12:30 sati“.

Sve informacije možete pronaći na poveznici: http://www.hr-nekretnine.hr/natjecaji-20172312-zakup-pp.html