Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora

Uprava Matice hrvatskih obrtnika, suvlasnici zgrade Hrvatska obrtnička komora i Obrtnička komora Zagreb, Ilica 49, Zagreb, objavljuju Natječaj za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi Matice Hrvatskih obrtnika.

Provest će se natječaj za zakup poslovnog prostora površine 31,16 m2 koja se nalazi u pasažu s lijeve strane stambeno poslovne zgrade u zgradi Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49, upisane u zk. ul. 4224 z.k. odjela Zagreb, k.o. Grad Zagreb.

OPĆI UVJETI:

  • Rok trajanja zakupa iznosi minimalno 2 (dvije) godine. Nakon isteka ugovora o zakupu poslovnog prostora moguć je i nastavak zakupa uz revidiranje ugovora u skladu s budućim tržišnim uvjetima.
  •  Zakupac je pored najamnine dužan plaćati i režijske troškove
  •  Početna cijena zakupa je 3.200,00 kn bez PDV-a. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe. Uz cijenu obavezno navesti da li ista sadrži PDV
  • Način dostave pismenih ponuda – u zatvorenim i zalijepljenim kuvertama, s naznakom «oglas-zakup poslovnog prostora» poštom preporučeno ili osobnom dostavom na adresu Hrvatska obrtnička komora, Zagreb, Ilica 49, ili kurirskom službom.
  • Pregled poslovnog prostora od strane zainteresiranih zakupaca temeljem dostavljenih ponuda moguć je svaki dan  od 8,00-15,30 sati do dana 18.02.2019.
  • Najpovoljnijeg ponuđača odabire Uprava Matice.
  • Prednost pri odabiru imaju ponude koje se odnose na proizvodno – trgovačku djelatnost
  • Prostor nije namijenjen za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

 Rok za podnošenje ponuda je do 18.02.2019. Zainteresirani sve informacije o poslovnom prostoru mogu dobiti na tel. 01/48 06 666.