Novosti

EU projekti

Održan prvi sastanak partnera u projektu BOBS!

Prvi sastanak partnera održan je u Vicenzi, Italija od 23.-26.11.2013. godine, a Obrtničku komoru Zagreb predstavljale su Spomenka Krebsz, predsjednica Ceha frizera i kozmetičara i Darija Čukelj, koordinator projekta.

Svi partneri ukratko su prezentirali svoje organizacije ili ustanove kako bi dobili uvid o reprezentativnosti, djelatnostima, aktivnostima i obrazovanju i cjeloživotnom učenju u pojedinim zemljama.

EU projekti

Poziv na radionicu za poduzetnike o mogućnostima EU fondova

u okviru projekta „Human Resources for Innovative Development - HRID“ koji se provodi u sklopu programa bespovratne pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - "Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja"

koja će se održati
u srijedu 18. prosinca 2013. godine s početkom u 10:00...

Pravilnici i zakoni

Predstečajna nagodba – obavijest

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) u postupak predstečajne nagodbe vjerovnici prijavljuju svoje tražbine nastale do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe. Svrha je postupka predstečajne nagodbe omogućiti dužniku, koji je postao nelikvidan i/ili insolventan, financijsko restrukturiranje na temelju kojeg će postati likvidan i solventan, a vjerovnicima omogućiti povoljnije uvjete namirenja njihovih tražbina...

Pravilnici i zakoni

Obrazac JOPPD

Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12 i 144/12) propisana je obveza podnošenja podataka o isplaćenom dohotku i uplaćenom porezu na dohodak i to:

člankom 31. stavkom 4. za dohodak od osiguranja,
člankom 46. stavcima 4. i 5. za dohodak od nesamostalnog rada,
člankom 48. stavkom 4. za drugi dohodak,
člankom 50. stavkom 6. za dohodak od imovinskih prava,
člankom 51. stavkom 7. za dohodak od kapitala, a
člankom...

Pravilnici i zakoni

Međunarodni prijevoz tereta – pravilnik

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama br.122/13 od 02.10.2013. a stupio je na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_10_122_2615.html

EU projekti
EU projekti

„BOBS“- Building Opportunities in Beauty Sector

Obrtnička komora Zagreb provodi novi projekt partnerstva iz Programa cjeloživotnog učenja-potprogram Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje).

Na temelju višegodišnje suradnje Udruženja obrtnika grada Zagreba (Sekcija frizera i kozmetičara) i Obrtničke komore Zagreb (Ceh frizera i kozmetičara) s Confartigianato Vicenza, putem održanih sastanaka i provedenih edukativnih aktivnosti u posljednje dvije godine,...

Pravilnici i zakoni

Izaslanje radnika - izdavanje A1

Republika Hrvatska s državama članicama Europske unije nakon 1. srpnja 2013. u obvezama i pravima iz sustava socijalne sigurnosti zaposlenih i samozaposlenih osoba primjenjivat će tzv. „uredbe EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti“ .

EU projekti

PROJEKT MOBILNOST „BETEMEFA-Better Teaching Methods For Accountants“

Agencija za mobilnost i programe EU odobrila je na natječaju 2013. provođenje projekta mobilnosti u kojem sudjeluje 9 stručnjaka u strukovnom obrazovanju iz područja računovodstva i knjigovodstva članova OKZ. Ukupna vrijednost projekta 12.456,00 EUR. Obrtnička komora Zagreb izradila je projektni prijedlog na inicijativu Ceha intelektualnih usluga gospodarskog karaktera.

EU projekti

Obrtničko učilište provelo EU projekt CANMAS

Obrtničko učilište je u suradnji s Hrvatskom udrugom pasa vodiča uspješno provelo projekt CANMAS u trajnju od 7 dana u Beču (21.-27-05.2013) u kojem je sudjelovalo 10 predstavnika Udruge (5 slijepih i visokoslabovidnih osoba, 5 videćih osoba), 2 predstavnika Učilišta te 5 pasa pomagača.

Stranice

Pretplati se na Novosti - Feed