Prijave

Prijave za polaganje ispita u 2019. godini su u tijeku.

Ispiti se prijavljuju u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb,

tel: 01/48 06 543, 48 06 553, 48 06 545, 48 06 541.

Prijava je moguća i putem e-maila: obrazovanje@okz.hr

 

Ispiti se održavaju u dva ispitna roka: 

1.proljetni rok: travanj/svibanj : od 01.04.2019. do 10.05.2019. godine-zadnji dan prijave: 15.02.2019.

2. jesenski rok: studeni/prosinac: od 11.11.2019. - 20.12.2019. godine - zadnji dan prijave: 27.09.2019.

Za prijavu ispita potrebno je priložiti:

 • PRIJAVNICU ZA ISPIT, http://www.okz.hr/sites/default/files/Prijavnica_za_polaganje_majstorskog_ispita.doc
 • KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
 • RODNI LIST - kopija
 • DOMOVNICU - kopija
 • POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU - kopija
 • ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
  • KOPIJU RADNE KNJIŽICE (ukoliko je radno iskustvo potrebno za pristupanje majstorskom ispitu stečeno prije 01.07.2013.)
  • ELEKTRONIČKI ZAPIS O RADNO PRAVNOM STATUSU (E-RADNA KNJIŽICA)  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dostupno i putem usluge e-Građani),
  • KOPIJE UGOVORA O RADU
  • ili - POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika,
  • ili - kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
 • UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU – kopija

Originali dokumenata donose se na uvid.

 

Za sve informacije o pripremama za polaganje majstorskoga ispita možete se obratiti u Obrtničko učilište, Ilica 49/I, tel: 01/ 48 26 012, info@obrtnicko-uciliste.hr , http://www.obrtnicko-uciliste.hr/vijest-113

Ukoliko niste u mogućnosti pohađati pripreme za ispit informacije o ispitnim pitanjima i ispitnoj literaturi možete dobiti u Uredu za obrazovanje Obrtničke komore Zagreb, Ilica 49/II, 10 000 Zagreb

tel: 01/48 06 543, 48 06 553, 48 06 545, 48 06 541, e-mail: obrazovanje@okz.hr

 

Obrasci

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Prijavnica za majstorski ispit 31.5 KB
Microsoft Office document icon MAJSTORSKI I.-LETAK naslovnica.doc56.5 KB
Microsoft Office document icon Kandidatima za polaganje majstorskog ispita-informacije o majstorskim ispitima.doc39 KB
PDF icon Zahtjev za oslobođenje dijela ispita 60.21 KB
Microsoft Office document icon PRIMJERAK RADNE PEDAGOGIJE.doc68 KB
Datoteka POVRAT SREDSTAVA UTROŠENIH ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH ISPITA, ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I IZDAVANJE LICENCI (DOZVOLA) ZA PRIJEM NAUČNIKA.docx18.6 KB
PDF icon Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo za 2019 godinu.pdf459.29 KB
PDF icon Otvoreni javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2019.pdf216.43 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO 2019 Fizičke osobe.docx17.04 KB
Datoteka Prijavni obrazac COO 2019 Gospodarski subjekti.docx22.37 KB
Datoteka Izjava o korištenju potpore po drugoj osnovi.docx12.32 KB
Datoteka Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore 2019.docx13.94 KB
PDF icon Pripreme_Informacija o pripremama za majstorski ispit.pdf185.19 KB