Prijave

Prijave za 2018. godinu su u tijeku. Ispiti se održavaju u svibnju i prosincu.

Proljetni rok traje od 03.04.2018. - 11.05.2018., a zadnji dan prijave je 17.02.2018.

Jesenski rok traje od 12.11.2018. - 21.12.2018., a zadnji dan prijave je 28.09.2018.

Za prijavu ispita potrebno je priložiti:

 1. PRIJAVNICU ZA ISPIT,
 2. KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE
 3. RODNI LIST - kopija
 4. DOMOVNICU - kopija
 5. POMOĆNIČKU/ZAVRŠNU SVJEDODŽBU - kopija
 6. ZA DOKAZ RADNOG ISKUSTVA:
  • KOPIJU RADNE KNJIŽICE
  • ili POTVRDU O RADNOM STAŽU ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, i
  • KOPIJE UGOVORA O RADU
  • ili - POTVRDE O RADNOM ISKUSTVU u zanimanju za koje se ispit polaže-ovjerene kod javnog bilježnika,
  • ili - kopiju Obrtnice (za osobe koje imaju otvoren obrt)
 7. UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA RAD NA SIGURAN NAČIN ILI ZAŠTITU NA RADU - kopija

Originali dokumenata donose se na uvid.

Obrasci

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Prijavnica za majstorski ispit 33 KB
Microsoft Office document icon MAJSTORSKI I.-LETAK naslovnica.doc54.5 KB
Microsoft Office document icon Kandidatima za polaganje majstorskog ispita-informacije o majstorskim ispitima.doc39 KB
PDF icon Zahtjev za oslobođenje dijela ispita 60.21 KB
Microsoft Office document icon PRIMJERAK RADNE PEDAGOGIJE.doc68 KB
Datoteka SUFINANCIRANJE TROŠKOVA MAJSTORSKOG ISPITA I ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI 2017.docx17.56 KB
PDF icon Javni poziv Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2017.pdf243.74 KB
PDF icon Program Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2017.pdf486.83 KB
Datoteka Prijavni obrazac COOF 2017- Fizicke osobe.docx21.21 KB
Datoteka Prijavni obrazac COOG 2017-Gospodarski subjekti.docx29.09 KB
Datoteka Izjava o koristenju potpore _2017.docx14.24 KB
Datoteka Izjava o potporama male vrijednosti_2017.docx26.83 KB