Tajnik Komore

Goran Čanković
v.d. tajnik

Komora ima svoga tajnika. Tajnik Komore je osoba s posebnim ovlaštenjima i odgovoran je za provedbu politike tijela Komore, izvršavanju njenih oduka, zaključaka i drugih akata, a organizira i koordinira radom Komorskog ureda.

TAJNIK KOMORE

  • organizira i usklađuje rad tijela Komore
  • rukovodi Komorskim uredom
  • osigurava suradnju u radu komorskog sustava