Odbori i komisije

Na temelju članka 28 Statuta Obrtničke komore Zagreb, Upravni odbor Obrtničke komore Zagreb na 1. Sjednici održanoj 22. travnja, 2015. godine donio je

ODLUKU

I

U Odbor za gospodarstvo, sajmove i međunarodnu suradnju Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Zanetti Ivica, predsjednik
 2. Šafarić Radovan
 3. Terihaj Vjekoslav
 4. Mikulčić Vlado
 5. Čolig Damir

U Odbor za strukovnu izobrazbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Krebsz Spomenka, predsjednica
 2. Vuk Miljenko
 3. Dumančić Martina
 4. Leščić Ivan
 5. Skledar Zdenko

U Odbor za informiranje i promidžbu Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Miletić Marijo, predsjednik
 2. Milanović Miljenko
 3. Odribožić Vlado
 4. Kramar Mladen
 5. Čihak Miroslav

U Odbor za financije i proračun Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Puntijar Zlatko, predsjednik
 2. Stričak Branko
 3. Damir Židanić

U Odbor za statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Čihak Miroslav, predsjednik
 2. Banovec Damir
 3. Crkvenac Vlado
 4. Subota Marija
 5. Šušković Roman

U Komisiju za dodjelu priznanja Obrtničke komore Zagreb biraju se:

 1. Šabić Mirza, predsjednik
 2. Cesar Marko
 3. Ivaković Marijan
 4. Židak Darko
 5. Grubeša Miroslav

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Komore:
Mr. Mirza Šabić