Komorski ured

Komorski ured obavlja stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove. Organiziran je u pet ureda i jednu službu, kako slijedi:

Ured predsjednika Komore

Ured za gospodarski sustav, sajmove, tehnologiju i razvoj

Ured za pravne poslove

Ured za obrazovanje

Ured za organizaciju rada s udruženjima obrtnika, strukovnim - cehovskim grupama i informacijski sustav

Služba za opće, financijsko-računovodstvene i tehničke poslove